galeonis: (ТОЛСТО)
galeonis ([personal profile] galeonis) wrote2017-08-02 11:02 pm

Ъ!

Надіям на покращення відносин зі США кінець, витираючи шмарклі рукавом сказав Медведєв про санкції